Oleksandr Kurchev Wzkxsw86tsa Unsplash

Brug din gymnasiale uddannelse til at forkorte din detailhandelsuddannelse og kom hurtigere i gang med en karriere i virkeligheden.

HAR DU EN GYMNASIAL UDDANNELSE? 

Har du en STX, HF eller HTX? 

Hvis du har en gymnasial uddannelse, kan du tage et afkortet grundforløb på fem uger, som også kaldes EUS. Efter din EUS kan du starte på hovedforløbet.

Du skal ansøge via www.optagelse.dk. Der er uddannelsesstart fire gange om året, og har du en god selvdisciplin, kan du tage din EUS online.

Har du en HHX? 

Har du en bestået HHX, kan du søge direkte ind på hovedforløbet og springe grundforløbet over. For at starte på detailhandelsuddannelsens hovedforløb skal du have en uddannelsesaftale med en virksomhed eller være optaget i skoleoplæring. 

Jason Goodman Cdq4chzouxw Unsplash

Har du en anden uddannelse?

Hvis du har en anden baggrund end de ovenstående uddannelser, kan du læse mere om, hvordan du kommer i gang med uddannelsen 

Sådan kommer du i gang

Bruce Mars Fwvmhua Wby Unsplash

FAQ

Kan du ikke finde svar? Ræk ud til vores support i chatten.

Hvad er et grundforløb?

Et grundforløb er den typiske indledning til din erhvervsuddannelse. I dette tilfælde din indgang som elev i detail. Grundforløbet er opdelt i to dele, også kendt som grundforløbets 1. del (GF1) og grundforløbets 2. del (GF2)

På GF1 bliver du klogere på, hvilken retning inden for butiksuddannelse du skal gå. Her vil du blandt andet have Dansk C, Engelsk C og Samfundsfag C. Du får også en introduktion til de forskellige muligheder, der er for erhvervsuddannelser. Det er her, du starter, hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse.

På GF2 bliver det mere fagspecifikt. Du får særlig viden og relevante kompetencer. Du lærer at udføre de praktiske opgaver, der hører til dit fag. Og du begynder at få den viden, du skal bruge for at kunne arbejde inden for detailhandel. Desuden bliver du forberedt til grundforløbsprøven, som skal du skal bestå, før du kan starte på hovedforløbet.

Hvad er et hovedforløb?

Efter grundforløbet starter du på hovedforløbet. Hovedforløbet er opdelt i praktikperioder og skoleperioder. For at kunne starte på hovedforløbet skal du have en uddannelsesaftale (læreplads). Hovedforløbet afsluttes med en prøve.

Hvad er en læreplads?

En læreplads er en plads hos en given virksomhed, som du laver en såkaldt uddannelsesaftale med.

Hvad er en uddannelsesaftale?

En uddannelsesaftale er en kontrakt mellem elev og virksomhed, som skal underskrives af begge parter. Arbejdsgiveren skal her skrive under på, at vedkommende forpligter sig til at lære dig op, når du bliver butikselev, i henhold til bekendtgørelsen for uddannelsen.

Hvordan finder jeg en læreplads?

På vores jobportal har vi samlet alle de ledige lærepladser, du kan søge lige nu. Er du i gang med uddannelsen, hjælper erhvervsskolen dig med at finde en læreplads. Hvis du ikke er i gang med uddannelsen, kan du tage kontakt til de enkelte skolers lærepladsvejledning. 

Find læreplads

Hvad er skoleoplæring?

Hvis du ikke kan finde en læreplads, kan du søge om skoleoplæring. For at søge om skoleoplæring skal du blandt andet kunne bevise, at du aktivt har søgt læreplads og ikke fundet noget. Herefter skal du tage fat i din skole for at få yderligere hjælp.

Hvordan kommer jeg i gang?

Din vej til detailhandelsuddannelsen kan gå ad flere veje og afhænger af din alder og din baggrund. Der er nemlig forskel på, om du kommer direkte fra folkeskolen, har en gymnasial uddannelse, eller om du har flere års relevant erhvervserfaring.

Læs mere

Hvad er adgangskravene til et grundforløb?

Adgangskravene til grundforløb er,:

  • at du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen eller tilsvarende.
  • at du skal have mindst 2,0 i karaktergennemsnit i både dansk og matematik i folkeskolens afgangseksamen eller tilsvarende.

Kommer du direkte fra folkeskolen, skal du desuden erklæres uddannelsesparat og derefter indsende din studievalgsportfolio sammen med din ansøgning.

Har du en gymnasial uddannelse opfylder du også adgangskravene.

Adgangskravene til hovedforløbet er:

  • Dansk på C-niveau
  • Engelsk på C-niveau
  • Virksomhedsøkonomi på C-niveau
  • Afsætning på C-niveau
  • Erhvervsinformatik på C-niveau

Du skal samlet have opnået et gennemsnit på mindst 2,0 i de anførte fag.

Du skal desuden have indgået en uddannelsesaftale eller en aftale om skoleoplæring.

Kan jeg tage uddannelsen som EUX?

Det kan du tro! Du kan tage uddannelsen som EUX og blive faglært inden for detailhandel og blive student samtidig. Den enkelte skole tilrettelægger forløbet, men uddannelsen varer typisk 4-5 år.